www.mamboteam.com
สถานีตำรวจภูธรบ้านคา จว.ราชบุรี 0 3272 1004, 0 3272 1006
หน้าหลัก
วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สถานภาพอาชญากรรม
ประวัติความเป็นมา
บริการค้นหา
สถานภาพทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว
บุคคลากร
ข่าวทันเหตุการณ์
คำถามที่เจอบ่อย
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
รวมเว็ปน่าสนใจ
คดีอาญา 5 กลุ่ม
| ผู้ดูแลระบบ |
247portal-red

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อคอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม

ถวายพระพรออนไลน์
www.welovekingonline.com
Preview image

โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย (Drug Abuse Resistance Education) PDF พิมพ์ ส่งเมล

          D.A.R.E. ก่อตั้งเมื่อกันยายน ค.ศ.1983(พ.ศ.2526) โดยกรมตำรวจเมืองลอสแอนเจลลิส (LAPD) กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแอนเจลลิส (LAUSD) เป็นหลักสูตรการป้องกันยาเสพติดซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการด้านการศึกษาและสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ (ตำรวจ D.A.R.E.) เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

            ประเทศไทยเริ่มนำหลักสูตร D.A.R.E. มาใช้ในปี พ.ศ.2542  โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษาและนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย  โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
               - องค์กร D.A.R.E. lnternational
               - สำนักงานงบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Narcotics Affairs Section) สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
               - ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
            โครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม  มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก
            หลักการสำคัญของ  D.A.R.E. คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการใช้ความรุนแรง  สร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน
            เนื้อหาหลักสูตรของ D.A.R.E. มุ่งเน้น
                - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุรา  และยาเสพติด
                - ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ
                - ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน
                - ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่น ๆ  นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง
             โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง  เนื่องจากเป็นการรวมพลังของสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในสังคม ได้แก่  สถาบันตำรวจ สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว
             ในส่วนสถานีตำรวจภูธรบ้านคา   มีข้าราชการตำรวจได้รับการฝึกอบรมจำนวน  1  นาย  คือ

                                                         Image
                                                                  ด.ต.มีชัย   ทองสุข   
            และได้ดำเนินการตามโครงการตลอดมา  ประจำการศึกษา 2/2549  ได้ดำเนินการสอน  ณ  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา  ม.1  ต.บ้านคา   อ.บ้านคา  จว.ราชบุรี  
ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

พิธีปิดและมอบใบประกาศให้กับเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 เวลา 10.00 น. ImageImage ImageImage ImageImage ImageImage ImageImage
< ก่อนหน้า
 
Top! Top!